SKEPTICAL PERSPECTIVES

BE/AE language flag In english

PRESS RELEASE: new things to read!


På svenska

 • Om John Cage, slump, Duchamp, tystnad mm, enkätsvar i Soundofmusic 2012.
 • Om frekvens, tonhöjd, stämningssystem och humbug, oförkortad version av enkätsvar till Tonsättaren, Föreningen Svenska Tonsättares tidskrift, 2012.
 • Folkvett nr 4, 2009 Utbildar staten fortfarande Svenska Kyrkans präster?
  En kortare, mer kärnfull och lättläst version av nedanstående artikel publicerades för Folkvett nr 1, 2010, organ för föreningen Vetenskap och Folkbildning. Papperstidskriften kan beställas från VOF eller läsas på välsorterade bibliotek.
  Den kan också läsas på VOFs hemsida.
  Föredrar man den långa, jobbiga, detaljerade originalversionen med fler utflikningar, följ ovanstående länk.
  [Bilden föreställer numret innan.]

  Auf deutsch


  Po polsku


  This page updated the 4th of January, 2015.