BE/AE language flag In english

[Exempel på PR-texter för en öppen workshop:]

Bygg musikinstrument och upptäck hur du kan göra ljud och musik med allt!

Välkommen till Johannes ljudverkstad, vilken i själva verket är hela världens ljudverkstad. Upptäck ljud och musik i allt du har omkring dig! Ta gärna med egna intressanta föremål eller material hemifrån, eller på vägen hit, även stråkar och verktyg! Med hjälp av Johannes kontaktmikrofoner är inget ljud för litet för att användas. På konserten efteråt kan du sen, om du vill, visa upp det du upptäckt.

Johannes kommer att visa några av de många instrument han uppfunnit och byggt under sitt arbete som ljudkonstnär. Han kommer också ha en genomgång av några ovanliga ingångar till instrumentbygge och akustiska principer från instrumentsystematikens bakgårdar.
Du kommer, med Johannes hjälp, att få möjlighet att undersöka olika materials och föremåls ljudmöjligheter och även uppfinna och bygga nya musikinstrument med hjälp av de material som finns att tillgå. Även kontaktmikrofoner kan du bygga, om du är över 12.


Johannes Bergmark

från Stockholm, specialiserar sig på förstärkta objekt i improviserad och elektroakustisk musik.
Han är experimentell musikinstrumentbyggare, text-ljud-komponist, ljudpoet, pianotekniker och skribent.
Han gör även ljudskulpturer, ljudinstallationer, ljudmiljöer, sina egna kontaktmikrofoner och performancekonst. Johannes har turnerat världen runt och samarbetat med alla sorters konstnärer i ett otal projekt. Ofta har han också undervisat, föreläst och haft verkstäder i experimentellt musikinstrumentbygge för alla åldrar.
Han ser sig som tillhörande både den uråldriga traditionen och den moderna, experimentella DIY (gör-allting-själv)-andan. Hans material är ofta billiga, hans metoder tydliga, och han inspireras av att beröra och hantera material och av den egendomliga poetiska attraktionen hos upphittade föremål.
Genom att använda saker som inte vanligtvis förknippas med ljud eller musik, fördjupar han sig i de minsta ljuden och förstärker dem till det hörbara området, oftast utan elektronisk bearbetning. En föreställning blir som en improviserad dockteater eller en skräpets dans och han hoppas att inspirera andra att skapa sina egna fattigmansutopier ur tillgängliga resurser.
Med hjälp av icketraditionell akustik, traditionellt hantverk och grundläggande ljudteknologi vecklas en miniatyrvärld upp, där utvecklandet av kunskap, sensibilitet, skicklighet, inspiration och överraskning möts.
Han har varit aktiv i föreningen för radikal och experimentell konst, Fylkingen sedan 1997 (han var ordförande 2002-2004 och igen 2009-2010), och har arbetat som tonsättare på Elektronmusikstudion sedan 1984.

Experimentellt musikinstrumentbygge och kreativ ljudforskning samt upptäckande med kontaktmikrofoner

Samarbeten med och undervisning för hundratals människor i alla åldrar, och för tusentals barn i 12 länder:
dk flag dk, ee ee, fi flag fi, fr flag fr, hu flag hu, it flag it, no flag no, pl flag pl, se flag se, tr flag tk, gb flag uk, us flag us.

Johannes Bergmark

har, förutom att vara ständigt aktiv som improvisationsmusiker och instrumentbyggare, stor erfarenhet av att göra workshops med allt från små barn på förskolor till vuxna studenter på högskolor och andra intresserade i experimentellt musikinstrumentbygge, kreativ ljudforskning och improvisations- och kompositionsverkstäder och många gånger också hållt föredrag om detta och andra ämnen. Länderna där han lett workshops inkluderar danmark, england, estland, finland, norge, polen, sverige, turkiet och usa.

se flag I sverige har han jobbat på Academy of Music and Drama, Göteborgs Universitet, Gotlands Tonsättarskola, Sverigefinska Folkhögskolan i Haparanda, Fylkingen och EMS i Stockholm, ett “Skapande Skola”-projekt: ”creative musical instrument construction and composition-/improvisation workshops” i fyra skolor i Norrtälje Kommun, fyra förskolor i Stockholm och Det Stora Blå, en verkstad för personer med intellektuella funktionshinder, på Ljud@2016 improvisationsfestival i Lund hade han en instrumentuppfinnarworkshop med barn och 60+ äldre på Stadsbiblioteket plus en konsert med deltagarna.
Med kollegor:
Kalv på resa (the Kalv Festival on tour), med Duo Gelland och Elsbeth Bergh (i Sjuhäradsbygden); med Martin Klapper (på Piteå Musikhögskola); med Herman Müntzing (på Malmö Högskola); Anders Erkéus (Låta, Soundwell) med vilken han också deltog i Tonspråksseminarier om estetiska läroprocesser. På den nationella turnén med Mubil, den elektroakustiska skåpbilen, hölls ett stort antal workshops för alla åldrar.

no flag I norge har han jobbat en hel del på ett stort antal skolor och festivaler tillsammans med Jon Halvor Bjørnseth eller Isak AnderssenDrivhuset Musikkverksteder, eller självständigt, på Tou Scene, Stavanger, i samarbete med zang: och Ny Musikk Rogaland; med Trondheim Improvisasjonsensemble; Bergen Impro Storband och Fana FolkehøgskuleBEK, med konserter på Bergen Bibliotek och Cafe Opera; resp. Røst Artist-In-ResidenceSkomvær Fyr.

gb flag I england har han haft ett antal workshops med skolbarn genom Eyemusic / Colourscape / Fabulous Sound Machines.

ee I estland på Tallinn Art Hall, en musikinstrumentuppfinnarworkshop och konsert i SOOLO-serien.

us flag I Birmingham, Alabama och i San Francisco, usa, ledde han improvisationsworkshops.

fi flag I Kerava Youth Prison, finland, hade han en workshop och en konsert.

dk flag På Kunsthøjskolen på Holbæk Slots Ladegård, danmark, hade han workshops och konserter; och med Martin Klapper (på en skola i København)

pl flag6 Festiwal Muzyki Improwizowanej Ad Libitum i Warszawa hade han en tvådagars workshop i “Experimental instrument building and creative sound research” på Laboratorium, Centre For Contemporary Art (Centrum Sztuki Wspólczesnej – Zamek Ujazdowski). I Gdańsk, polen ledde han en “Two days Musical Instrument Building Workshop + concert”, som en del av Soundplay (Dzwiękowiska) project i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Centrum för samtidskonst) under Art+Science Meeting project.

tr flag I Gaziantep, turkiet gjorde han en workshop med turkiska- och syriska flyktingbarn“23 April TRT International Children and Media Conference III”, den turkiska nationella televisionens årliga konferens om barnkultur.

be flag In Gent, belgien, presenterade han ett paper kallat “Composition, Improvisation and Experimental Musical Instrument Design” på Sound Work - Composition as Critical Technical Practice. The 10th Orpheus Research Seminar, på Orpheus Instituut.

Han har också jobbat med barnkonserter, ljudutställningar för barn och barnteater i dk flag danmark, gb flag england, fi flag finland, fr flag frankrike, it flag italien, no flag norge, se flag sverige och hu flag ungern.

FÖRBEREDELSE

Alla deltagare uppmanas att ta med sig material de vill bygga musikinstrument av, gärna också alla stråkar de har tillgång till. Alla slags handverktyg och material av t.ex. trä, plast och metall är välkomna.
Jag har med mig en av praktiska skäl mycket begränsad mängd cembalosträng (som pianosträng fast tunnare), cembalonaglar (stämskruvar), anhängsstift, ett fåtal specialverktyg, stråkar, plaströr, ballonger, gummisnoddar och lite andra material.
Jag har ev. med mig verktyg och material för att göra kontaktmikrofoner, beroende på om det behövs i sammanhanget, och åldersgrupp och längd på workshopen.

GENOMFÖRANDE

Jag börjar med att visa några av mina musikinstrument, installationer, performances och andra ljudkonstruktioner, går igenom ett antal ovanliga ingångar som är den traditionella musikinstrumentsystematikens bakgårdar, särfall och undantag, berättar hur man kan göra enkla instrument av olika typer och av tillgängliga resurser. Jag visar hur kontaktmikrofoner fungerar. Det finns några enkla instrumentprototyper att kopiera för de som känner sig mindre fantasifulla, men jag uppmanar dem starkt att experimentera och uppfinna.
En mycket snabb och praktisk metod att göra detta (som funkar m.e.m. på alla åldrar) är följande enkla uppgifter:


Alla visar upp hur instrumenten låter och vad de kan göra med dem. Jag föreslår flera olika speltekniker för varje instrument för att utvidga möjligheterna.
De som vill kan göra mer hemma när tiden är slut, eller dekorera instrumenten.
Eventuellt (om det passar planen, om folk vill):
De som är färdiga tidigt kan samla sig i egna grupper och börja improvisera och göra musik tillsammans och för att lära känna sina instrument.
Vi bildar ev. mindre grupper, vilka gör musik tillsammans, jag går runt och hjälper, inspirerar och föreslår idéer. En uppgift är: – Sätt samman en enkel kollektiv komposition med de ljud vi har. Använd kombinationer, partier, solon, början, slut, rytmer och icke-rytmer, toner och icke-toner, melodier och icke-melodier. Om du tycker det behövs, skriv ner kompositionen på ditt eget sätt (med bilder, ord, grafer etc). Eller improvisera. Uppfinn, pröva.
Efter workshopen har vi en konsert/demonstration för de andra, för vänner och andra intresserade.

MÅL OCH MEDEL

Jag vill göra en workshop som visar hur man genom musikinstrumentbygge och arbete med kontaktmikar i förlängningen kan uppnå eller förbättra något av följande:

Bilder och filmklipp finns på dokumentationssidan om workshops och arbeten med barn!

Nödvändiga* eller önskvärda verktyg:

Eftersom workshopens huvudpoäng är att inspirera till uppfinning och improvisation, är det omöjligt att helt förutsäga vad som kan behövas, men vissa saker kan öka möjligheterna. Det bästa är om deltagarna också uppmanas att ta med sig saker som kan vara bra för ändamålet, och här ges några förslag.

– Vad jag önskar att ni tillhandahåller:
* = viktigt, resten frivilligt men önskvärt, och man kan också göra mycket med “tillgängliga resurser”!
# = Jag kan ta med vissa saker själv, om vi kommer överens om detta, men dessa vill jag hålla till ett minimum:

AV-utrustning

Verktyg

Kontaktmikmek

Material

Spelworkshop

BE/AE language flag For different concert needs see rider here.


Välkommen-sidan.
Kontakt och kommande händelser.
Uppdaterad den 31 december 2016.