BE/AE language flag In english.

Workshops och föredrag

Innehållet i en föreläsning eller workshop beror på tid, resurser och deltagarnas ålder, bakgrund och intressen. Exempel på vad jag kan eller brukar göra är:

* En mer utförlig beskrivning och en lista på tekniska och andra behov för # 1, 2, 6, 7 och 8 finns här.

Här finns många exempel i bild och filmklipp på workshops och arbeten med vuxna, unga och barn.


Kontakt.
Välkommensidan.

Denna sida uppdaterad den 9 juli 2013.