british flagus flag To english versionOM SÅGSPEL

Johannes Bergmark

skriven som svar på en epostförfrågan 30 oktober 2006, med senare tillägg.


Val av såg:

Jag spelar själv på två spelsågar:
Sandviken Stradivarius (Tillverkad sedan kanske 80 år i sågfabriken i Bollnäs, beställs lättast i en järnhandel. Numera har dock Bahco tagit över, men förutom en liten förändring av logon är sågen densamma, nr. 296 i deras katalog.)
Speliplari (tillverkad i kanske 30 år, från Pikaterä sågfabrik i Kausala, Finland, kan beställas därifrån).
Stradivarius är i princip likadan som en vanlig fogsvans, förutom märket på bladet är skillnaden bara att tänderna inte är skränkta och härdade.
Speliplari, designad av musikern Aarto Viljamaa, har inga tänder (därav namnet som betyder "spelblad"), handtaget är av svart plast (på min modell) och stålet lite tunnare och därmed böjligare, den är också kortare än Stradivarius.
Spelmässigt har de olika karaktär: Stradivarius har djupare, starkare och längre ton men är mindre flexibel än Speliplari. Jag tycker också att det är lättare att kontrollera övertonerna på den. Grundtonen på Stradivarius har 2 oktavers omfång, Speliplari något liknande. För solospel föredrar jag Stradivarius, för snabb improvisation med andra musiker föredrar jag Speliplari. Ofta har jag med mig bägge i samma fodral (som jag själv byggt). Skulle jag välja bara en blev det Stradivarius. Jag tror också att den har bäst rykte internationellt bland sågspelare.
Det finns flera andra spelsågar ifrån åtminstone tyskland och usa, både större och mindre. Priset varierar mycket.
Det går naturligtvis att spela på vanliga sågar (fogsvansar helst) också, men var försiktig då tänderna lätt kan skada dig och dina byxor.

Behandling av instrumentet:

Använd aldrig fett och ta helst inte på sågbladet med fingrarna annat än vid spetsen där du böjer det för spelandet. Hursomhelst ska aldrig ryggen beröras (kanten motsatt tänderna) utan hållas torr.
Blir den smutsig, rengör med sprit om du kan, annars är det viktigt att torka den torr så fort som möjligt. En rostig såg har mycket sämre klang.
Om du inte använt stråke förr, gäller samma sak där - ta aldrig på stråktaglet, spänn ner stråken när du inte använder den, och hartsa helst innan du spelar.

[Bergmark with saw]
Bergmark med Stradivarius.
[Two saws played at once]
Bergmark spelar dubbla sågar.

Hur man spelar:

Det finns många tekniker, men den här är nog den vanligaste:
Sitt på en stol av en normal höjd, sätt sågens handtag mellan låren strax innanför knäna. Du ska inte behöva knipa ihop, sågen ska kunna vila av sig själv utan att hållas med händerna och luta uppåt-åt vänster (om du vill hålla stråken eller klubban i höger hand vill säga, annars är det spegelvänt). Försök att hålla den lagom så att inte bladet berör benet utan är fritt i luften.
Sätt vänster fot något utåt med hälen i golvet, och höger fot något inåt med hälen lite ovanför golvet. Detta gör instrumentet lättare att styra och möjliggör vibrato om man har en "nervös skakning" i höger ben. (Man kan också variera uttrycket genom att vibrera med vänster arm.)
Fatta änden av bladet med ett lätt grepp av vänster hand. Tummen sätter du ca 10-15 cm in på bladet, och de andra fingrarna greppar bladets ände. Det räcker med en mycket liten spänning för att bladet ska kunna ge ton (faktiskt räcker det t.o.m. med tyngden av själva bladet för att få ton, men det är lättare att styra om man håller änden i handen). Tummen med ett lätt tryck ned, övriga fingrar med ett lätt tryck uppåt. Inga extrema böjningar alltså. I princip ska du böja bladet i en S-form, där den första böjen är mycket liten och den andra utgörs av större delen nedanför handen.
Håll sågen i lätt spänning på detta sätt, och nu föreslår jag att börja med att slå på bladet med en klubba. Själv använder jag en stor bashammare från ett piano, men det går bra med en filtklubba för slagverk också (en såg är klassificerad som en stråkidiofon, men den kan också spelas som slagverk) eller något liknande. Jag vet en som använder korken till en termos. Hårdheten avgör vilken klangen blir, pröva dig fram.
När du har en klang, böj vänsterarmen långsamt upp eller ner och observera en viktig sak: tonen stiger upp och flyttar sig upp mot spetsen när du böjer ner bladspetsen, och tonen sjunker och flyttar sig ner mot handtaget när du lyfter upp bladspetsen med handen. Olika toner kommer alltså från olika platser från bladet. Detta är extra viktigt att observera när du vill spela med stråke.
Använd en stråke av valfri sort, den bör vara väl hartsad och spänd. Själv använder jag fiolstråke men det går bra med vilken man vill, också hemmagjord. Greppet på en stråke är enklast upp-och-ner jämfört med när man spelar fiol. Håll högerhanden rakt fram, tummen på froschen och de andra fingrarna runt stången, på så sätt att stråken pekar neråt från handen. För att få ton gäller det att hitta rätt ställe att spela på, annars kan det bli helt tyst. Enklast är att slå ett klubbslag först och sen med hörseln lokalisera varifrån tonen kommer. Sätt stråken med en långsam och stabil rörelse med lagom, stabilt tryck mot sågryggen, i 90 graders (rät) vinkel mot bladet på den plats tonen kommer ifrån. Jag tycker bäst effekt nås med en liten vinkel inåt (magen) när stråken förs uppåt, och en liten vinkel pekande mot fötterna när den förs nedåt. Styr hastighet och tryck för att kunna styra vilken volym du vill ha, man kan spela från mycket starkt till nästan ingenting om man styr rätt. Om du vill låta tonen klinga lyfter du ut stråken från kontakt med bladet, om du vill ha en abrupt slutande ton kan du stoppa stråken medan den är i kontakt med bladet.
Se till att du har en ton och böj sedan långsamt utan stråkkontakt med vänsterarmen så att du hör att tonen flyttar sig. Ta ett nytt tag med stråken på den plats där tonen är nu. Ändra tonen, flytta stråken, så att du lär dig hur du ska kontrollera instrumentet. Vissa säger att man ska spela på spetsen (mitten) av böjen. Pröva om denna idé gör det lättare.

Alternativa spelsätt:

En liten såg kan (med besvär) hållas under hakan som en fiol.
Jag har sett vissa som håller sågen med fötterna istället för låren.
Jag spelar ofta på mina två sågar samtidigt. Jag har då oftast Stradivarius innerst och Speliplari, vänd med ryggen inåt, närmast knäna (på bilden ovan är det tvärtom). Stråken går mellan de två och jag vänder den omväxlande för att spela på vardera såg. Vänsterhanden greppar båda sågarnas spetsar och de går att böja delvis separat från varandra. Ljudet av två sågar är det bästa som finns.
Man kan också spela två sågar samtidigt genom att stapla dem på varandra, så att ryggarna ligger parallellt ovanför varandra. Genom att kombinera dessa tekniker kanske man kunde spela fyra sågar samtidigt?
Stråkföringen har stor betydelse för klangen, genom extra hårt tryck kan man få fram gnissliga toner.
Vad du snabbt märker är att sågen har ett antal övertoner, som kommer från andra platser på bladet än vad grundtonen (den djupaste) gör. De flesta sågspelare försöker nog undvika dessa, men jag tycker de ger mycket intressanta effekter. Dessa ligger mellan grundtonen och handtaget. Om man hittar och håller en stabil grundton, kan man flytta stråken och spela på dessa delvis separat från grundtonen, så att man får flera toner samtidigt. Observera att avstånden mellan dessa toner inte alls motsvarar övertonerna i ett sträng- eller blåsinstrument. Man kan få åtminstone 2-4 toner samtidigt. Man kan också få fram övertonerna separat, utan grundton, och man kan få dem att glida över och under varandra.

Laif Carr, riksspelman fr Skåne, var vänlig nog att delge mig detta tips om spelsätt den 10 jan 2009:
Jag spelar själv Strad. och kort 3/4 cellostråke med kontrabashartz.
Ljuveliga toner!
Jag spelar med en lite speciell teknik som jag vill delge dig.
En rem. Ögla runt höger fot, upp längs högersidan på vaden till sågens handtag som då vilar på höger lår. Detta ger en mycket avslappnad spelställning, där man kan sitta med benen lite isär. Vänster arm behöver då inte sträcka så långt ut heller.
Testa detta! Jag lärde mig av min danska såg-guru Niels Sav, eller "Sav-Niels".
Använd alltid en såg av gammal modell! De moderna låter förskräckligt, -om man startar dem...
Historier går om händelsen 1964 då Karl-Erik Welin gav en konsert på Moderna museet i Stockholm. Welin avslutade konserten med att ge sig på flygeln med motorsåg, men råkade såga sig i benet och hamnade dels på sjukhuset dels på löpsedlarna.
Han lär ha svarat på akuten, när de frågade vad som hänt, att han råkat spela fel...
Jag svarade den 14 jan:
Det löser problemet med de spelsågar som är mycket långa, och fr.a. för de entusiaster som kanske inte har jättelånga armar ...
Det är roligt att du nämner Welins motorsågskonsert, även om en motorsåg har helt andra akustiska kvaliteter än en spelsåg... Jag har forskat en hel del på denna händelse, och även försökt genskapa den så långt det var möjligt ... men utan att "spela fel"!
Det är en vanlig missuppfattning att det var en flygel han behandlade. Det var ett piano, även om han spelade andra stycken på en flygel på samma konsert.

Samma dag svarade Laif:
Men det ger också ett mer "kontrollerat" knävibrato. Längden på snöret/remmen är förstås mycket viktig. Men även enbenta har en chans...
Framför allt är det bekvämt vid långa sessions. Man kan ev. sätta öglan ända till vänstra foten (röda) om man vill. Då är inte snörlängd eller stolhöjd lika viktig.
I saw the light!!
Ang Welin-storyn har jag hört den av en bondkomiker som jag en gång delade scen med. När jag tog fram sågen, kom han upp igen och bröt in med den historien. Slutklämmen har han säkert hittat på...
Det vore ära att bli nämnd på din sida!
Skönt att du inte sågade min teknik...

[Laif's spelteknik]
Speltekniken som Laif Carr föreslår.
Illustration © av Laif Carr.
Ett annat mycket vänligt bidrag till kunskapen om spelpositioner sändes till mig av Natalia Paruz (The Saw Lady) den 2 juni 2009:
Jag har också sett folk spela i följande positioner:
 • knästående (såghandtaget mellan fot och knä)
 • sittande på golvet (handtag mellan lår)
 • handtag under armen
 • stående (handtag mellan knäna)
 • stående (handtag på ett specialgjort stativ)
 • sittande på en stol (handtag liggande på toppen av en stövelkant). [Man har på sig stövlar, sen sitter man ner som vanligt (för oss) men istället för att placera sågen mellan knäna, låter man den glida ner och vila på toppen av stöveln (Klargörande nästa dag eftersom jag inte förstod.)]
 • I Kina har de en speciell rem som man bär som ett bälte, och sågen är fastsatt med kardborrband i bältet.
 • Förstärkning:

  En såg har starkare klang än man ofta tror, men om man måste förstärka, eller vill spela in, en såg är det mest praktiskt att placera mikrofonen under och bakifrån spelbladet, annars är den lätt ivägen för spelandet, och därifrån fångas de flesta av sågens toner upp. Se upp för feedback som lätt inträffar med detta instrument.
  Ibland har jag sett, och själv försökt med, kontaktmikrofoner på spelbladet, men hittills har jag tyckt att detta vart alltför problematiskt med detta instrument. Ljudet blir för skarpt och ojämnt för min smak.

  Here is more information and pictures about my saw playing, including a film clip.

  Läs om mitt stycke för sågensemble (som du kan höra också).

  Andra sågspelarresurser:

  Natalia Paruz (The Saw Lady).
  The Singing Saw Gazette
  Det rådande Guinness världsrekordet av storleken på en sågensemble i Gostyn, polen.
  Tutorials, listings etc
  Savbladet (danska, engelska)
  International Musical Saw Association

  Några sågspelande vänner:

  Girilal Baars
  Pierre Bastien
  Catherine Christer Hennix
  Paul Lovens
  Finn Loxbo
  Terje Mentyjærvi
  Steve Noble
  Hal Rammel
  Dorothea Schürch

  I den här filmen görs ett akustiskt s.k. Chladni-experiment för att visa var nodlinjerna går i sågbladet för olika deltoner, från 5.52!

  Luc Kerléo och Johannes Bergmark har var sin workshop på Helsjöns Folkhögskola, i Fenix internationella ungdomsprojekt organiserat av Leader Sjuhärad., 21 augusti 2010, som en del av Mubil-turnén. De unga deltagarna kom från estland, finland och sverige, och byggde oscillatorsystem och enkla instrument baserade på kontaktmikrofoner. Sedan tillämpade de kunskaperna i framträdde genom vår elektro-akustiska skåpbil, Mubilen. Vi introducerade också nya sätt att tänka om ljud, rum och akustik, för att inspirera deras kreativitet.
  Från Marie Lindblad den 18 november 2011:
  Hej Johannes!
  Tack för alla kreativa och fantastiska projekt du bidrar med i världen. Undrar om du kan hjälpa mig? Jag har en såg. Var kan jag hitta verktyg i Sverige, som kan hjälpa mig att spela utan trötta handleder? Finns det någon i Sverige som du vet tillverkar handtag till såg, jag har redan ett litet hål för ett handtag på sågen.
  Hälsningar från en hängiven nybörjare på Västkusten

  Svar:
  Jag antar att du menar ett handtag för den öppna (yttre) ändan? Jag har sett några sågspelare använda sådana, men efter mer vana tycker jag mig inte behöva det, genom att spela med ett minimum av ansträngning och ibland byte av handgrepp funkar det fint för mig. Flera bra professionella sågspelare (Paul Lovens, Dorothea Schürch ..) föredrar dock ett sånt yttre handtag, som inte är fastskruvat utan löst, om jag inte minns fel.
  Själva svaret har jag tyvärr inte, men kan finnas i nån av mina länkar. Någon (vem har jag glömt) gjorde just ett sånt handtag själv genom att ta en bekväm träbit och såga ett jack av lämplig vinkel i denna, som man helt enkelt hakar i änden av sågen när man ska spela. Man kan pröva sig fram själv så att det passar.

  Kontakt och kommande händelser.
  Till Välkommen-sidan.
  Denna sida uppdaterad den 4 januari 2012.