L'Ultima Spiaggia

Johannes Bergmark

Italien 1998Denna bok bör läsas vid ett enda tillfälle, högt eller tyst.

Boken är noggrannt korrekturläst. Ingenting är förändrat från det handskrivna originalet.

L'Ultima Spiaggia (Den Sista Stranden) är titeln på en målning / ett collage av Torsten Bergmark.

© Johannes Bergmark & Surrealistförlaget, Stockholm 1998
På följande sidor kan du läsa hela dikten på en gång; eller läsa den i 8 delar, och samtidigt höra en mix (gjord på EMS) av två inspelningar, den ena gjord på Fylkingen utan publik, den andra på Sekt inför publik.L'Ultima Spiaggia som ljudkomposition.

L'Ultima Spiaggia är en ca 25 minuters ljuddikt som sedan gjordes till en komposition där den lästes live av mig, med olika röstmetoder, inspelade ljudfiler och text- och bildbitar som triggas live - ibland syns de på stor bildskärm, ibland hörs de i högtalarna. Bakgrundsljuden är både konkreta och datorgenererade.
Setup för ett framförande i Linköping.
Setup för ett framförande i Linköping.
Uruppförande på Fylkingen 20 april 2000 under EAM-linjens konsert.

Denna långa dikt skrevs på en resa till Italien -98, då jag besökte min barndoms sommarhus för sista gången, där min fars målning/collage med denna titel ("Den Sista Stranden") hängde vid matbordet. Större delen av dikten består av svenska existerande ord, men deras sammansättning och förvridningar i nya hybrider har tillkommit på ett huvudsakligen musikaliskt sätt, ibland i ramsliknande former, ibland som arga utrop, romantiska förklaringar, pseudofilosofiska konstateranden eller komiska absurditeter. I konsertversionen ville jag ge kraft åt några av deras många känslomässiga möjligheter, med tillägg av olika störande ljud och eftertryck åt vissa ord och fraser genom att projicera dem läsbara för publiken genom en bildskärmsprojektor.

[L'Ultima Spiaggia av Torsten Bergmark]
"L'Ultima Spiaggia", målning/collage av © Torsten Bergmark, min far.


Läs L'Ultima Spiaggia (bara text)

L'Ultima Spiaggia del 1 (text med ljud, övriga delar följer i länkar)Framförandet på Sekt filmat av Olle Linton.


Mer om mina ljuddikter.
Kontakt.
Välkommen-sidan.

Uppdaterad den 30 mars 2010.