Johannes Bergmark, intervju med Eirik Kydland i Bergens Tidende 2012

Eirik Kydlands intervju med Johannes Bergmark i Bergens Tidende 2012

Her er teksten fra den uredisjerte intervjun før den blev forkortet, i tilfelde du vil lese mere (men jeg har tilpasset og rettet språket litt i efterhand med hjelp av Eirik Kydlands sluttredisjering for BT, takk!):


Kontakt og fremtide hendelser.
Velkommen-siden
Ny den 28 desember 2012.