FRIM & STIM

Den 18 januari 2001 möttes de rimmande sammanslutningarna för att diskutera avräkning av fri improviserad musik.

Närvarande från FRIM: Mats Gustafsson (ordförande), Johannes Bergmark (webmaster)
STIM: Per Wahlsten (ansvarig för musikverks gradering), Thomas Åberg (avräkningsansvarig), Stefan Tkaczyk, Bengt Pernbeck (Licensierings- och avräkningsavdelningen)

Per Wahlsten och hans kollegor berättade om hur STIM ser på improviserad musik och om kriterierna för gradering. "Stor arbetsinsats", "begränsade möjligheter att framföras" är några av skälen att få en högre gradering av musikstycken och därmed större ersättning. Man ser på "form, struktur och komplexitet". Han sade att dessa kriterier har funnits med länge och huvudsakligen är tillkomna med tanke på "partiturmusik" och inte improvisationsmusik. STIM har förståelse för att mycket arbete ligger bakom, men samtidigt måste man ha en inställning till hur mycket det är i förhållande till komposition i vanlig mening.

Jag och Mats svarade att vi också hade förståelse för att komplicerade kompositioner kan få högre gradering samtidigt som vi förklarade hur vi själva upplever arbetet bakom och i improviserat komponerande, både avseende förberedelser och utförande som ju är en del av kompositionsarbetet.

STIMmarna lyssnade intesserat för att samla argument till fortsatta diskussioner inom kommittén.

Wahlsten preciserade vidare att det är "verket, ej framförandet" som ska graderas, vilket bl.a. leder till frågan om det kan reproduceras?

Många frågeställningar som kan vara relevanta för annan musik blir en smula absurda i förhållande till improvisation.

SOUNDS-festivalen och även Vårflod startade många frågeställningar i STIM - plötsligt dök det upp en stor mängd nya och okända upphovsmän. I praktiken är det ofta mer upphovsmännen än verken som graderas, det beror alltså på kännedom om dem hos STIM. Man kunde inte längre ha möjlighet att kolla upp alla i tid för att få en uppfattning om deras musik vilket ledde till att många fick standardiserade A-graderingar (lägsta) tills vidare. Trots detta är det förvånansvärt få som har reklamerat, vilket säkert är en kombination av ovana och motvilja mot papperssysslor och institutionskontakter (förståeligt). Men dessa graderingar kommer troligtvis att ändras. För att vara säker på detta bör dock alla se till att kontrollera saken med STIM. Glöm inte att verkanmälan måste skickas in för alla framförda verk (upphovsmannens ansvar), det räcker inte med musikrapporterna (arrangörens ansvar)!

Per Wahlsten understryker att man är välkommen att ringa honom för att få oklarheterna uppklarade.

Thomas Åberg fyllde i att gradering inte sker utifrån några sparkrav! STIM är ju vår (upphovsmännens) förening och ska gå våra ärenden enligt gällande regler, det gäller bara att klargöra och utnyttja dem.

Förr hade STIM nottvång på verkanmälningarna, men nu har det ersatts med vårt reklamationssystem, vilket är ganska generöst. Vi har 10 år på oss att reklamera gradering, och 3 år för avräkningar.

För att verkanmälningarna ska vara lättförståeliga och läsas rätt är det viktigast att skriva besättning (antal musiker) och genre. Genrer som "nutida improvisationsmusik" och "avancerad harmonisk jazz" får vanligtvis gradering B. Om du inte får rätt gradering, ring och argumentera! Saker som kan vara viktiga att hävda är "kompositörens kontroll över det klangliga resultatet". Har ni inspelningar eller annan dokumentation som säger något om kompositionens komplexitet, är en sådan bra att bifoga, åtminstone om du är nyansluten och märker att du oftast får för låg gradering. Per Wahlsten hävdar att "ett tränat öra kan bedöma från inspelningar hur styrt ett stycke är."

Är du osäker på hur du graderats, kontakta Per Wahlsten, ni kan få listor på alla era anmälda verk och deras gradering!

Kontakt med STIM:
STIM 08-783 8800, fax 662 6275, mail info@stim.se
Per Wahlsten 08-783 8886, fax 783 9555, mail per.wahlsten@stim.se
web: http://www.stim.se
På webben finns blanketter och mycket information.

Med bästa hälsningar till alla improvisationers upphovsmän,
Johannes Bergmark


FRIM


Kontakt
Till Välkommen-sidan.
Uppdaterad den 18 mars 2009.
http://www.bergmark.org/stim.html