BE/AE language flag To english version


Sten För Fan poster by Geiger 2014

Sten Hanson's Toothpick (Sten Hansons tandpetare)


Spela Sten Hanson's Toothpick (version med röst).

Spela Sten Hanson's Toothpick (version utan röst).

Text-ljud-komposition av Johannes Bergmark

Längd: 4'19
Inspelad på EMS 2014.

Alla ljud (utom min röst) kommer från Sten Hansons tandpetare.
Jag gjorde en inspelning med röst och en utan.

Texten är:

The last words of Alfred Jarry, the inventor of King Ubu and Doctor Faustroll, were "bring me a toothpick." I don't know what the last words of Sten Hanson were, but in the early sixties, he used a toothpick as a tool to manipulate a tape recorder to be able to record several layers of voice on top of each other. In this piece, we will hear his toothpick sing its own song.

På svenska:

De sista orden av Alfred Jarry, han som uppfann Kung Ubu och Doktor Faustroll, var "ge mig en tandpetare." Jag vet inte vilka Sten Hansons sista ord var, men i början av sextiotalet använde han en tandpetare som ett verktyg att manipulera en bandspelare så att han kunde spela in flera lager av inspelad röst ovanpå varandra. I detta stycke hör vi hans tandpetare sjunga sin egen sång.

Sten Hanson's Toothpick performed as a live piece at Geiger 2014 Uruppförande som livestycke på Geigers Sten För Fan Festival 2014-09-27.

S.Hanson Bild på SH från uruppförandet av hans Kinderspiele.
eller här.
från Jibbolii, Fylkingens 70-årsjubileum 2003.

Here is an english-speaking interview I made with Sten Hanson two years before he passed away. It's mostly about the emergence of text-sound composition in the Fylkingen “language group” and some about his collaboration with Henri Chopin:
[On youtube as well as vimeo, whichever you prefer.]

Text-ljudkonst-pionjärerna i Fylkingen (hela texten), 2001.


Kompositioner
Uppdaterad den 7 januari 2015.