Till Israels ambassadör Zvi Mazel

och pressmeddelande, den 9 februari 2004.

Fylkingen logo Dror Feiler har hos oss en gång uttalat: "Musiken kanske inte är ett särskilt effektivt medel att förändra världen på, men den är åtminstone ett fredligt medel."

Översatt på konsten undrar vi nu om han inte ändå varit för generellt pessimistisk, inte vad gäller fredligheten, men vad gäller effektiviteten.

Tack för att du gjort en av våra medlemmar världsberömd.

Vissa av oss var kanske först oroliga att ditt övergrepp på Historiska Museet skulle göra honom berömd av fel orsak.

Men nu har vi alltmer konstaterat att han blivit uppmärksammad av rätt orsak.

Fylkingen är en konstnärsförening som ska främja det radikala och experimentella konstnärliga arbetet, och detta förutsätter en absolut öppenhet för diskussionen, reaktionen, de olika åsikternas spel och de starka meningarnas uttryck. Detta har våra medlemmar visat många gånger. Vi insisterar på detta fria uttryck, trots och med alla risker det innebär, för att vi är övertygade om att det är en förutsättning för det fria och mogna uttrycket av demokratiska och intelligenta, fantasifulla och kreativa själar, vilka bl.a. kommer vara bättre rustade att finna mänskliga lösningar på konflikter och problem, än i en likriktad kultur. Kanske Dror Feiler förkroppsligar modet att anta en sådan utmaning bättre än någon annan av oss.

Även du har blivit känd av rätt orsak.

Tack för att du så tydligt visar, genom din i det stora hela kanske harmlösa och taffliga handling, på ett symboliskt sätt att din korrupta och högerextrema regering är oförmögen att hantera en allvarlig diskussion utan att gripa till våld och övertolkning, förtal och smutskastning.

Vi är inte övertygade om att den svenska regeringen eller svenska myndigheter alltid skall handla entydigt för konstens och uttryckets frihet, men denna gång var i alla fall deras demokratiska defaitism ett lyckokast.

Johannes Bergmark
Fylkingens ordförande


Fylkingen
Dror Feiler
Gunilla Sköld-Feiler

Fler länkar från Dror (tillagda 3 juni 2010):

Jam The Echelon
EJJP
JIPF
The Freedom Theatre
Dror Feiler (Tochint-Aleph)
Tegen2
Ship To Gaza blog
Ship To Gaza
Dror Feiler blog


Kontakt.
TEXTER I OCH OM FYLKINGEN 2001-2011
Välkommensidan
Denna uppdaterad 5 juni 2010.