svensk flagga Till svensk version

Here is a proposal for a contract to download (just Swedish so far).

Information for organizers.

[In english will come some time.]

1. BUDGET

Vi önskar att ni arrangörer som egeninsats minst bidrar med:

- Uppehälle under vår vistelse hos er
- PR för våra publika arrangemang
- Organisering (och ev. hyra) av tid och plats för föreställningar (med inomhusalternativ vid regn) och ev. workshops med ev. workshopföreställning (se nedan)
- Ev. gage till ev. samarbetande lokala konstnär
- Ev. tekniska behov (PA om vi framträder i en bullrig miljö eller mycket människor. Vi har annars ett mindre PA inbyggt i skåpbilen.)
- Ev. tillstånd och kostnad för utomhusföreställningar

Därtill önskar vi, för att få budgeten att gå ihop:

- 1000 kr per workshop (dvs 3000 om ni har alla tre). Deltagaravgifter lämnar vi åt er att bestämma om och ta emot: gratis eller avgift som går till er!
- Gage från de arrangörer som INTE är medlemmar i RANK, eller för fler än en föreställning även för RANK-medlemmar: 10.500 per föreställning.
Det är Fylkingen som är projektägare, därför kommer alla räkningar att skickas genom dem, varpå de betalar ut gager och kostnadsersättningar.

Individuella överenskommelser kan tänkas – ta kontakt med oss om ni behöver förhandla om något!

Skåpbilens mått

2. TURNÉPLAN – BEKRÄFTA GÄRNA!

Vi planerar ungefär två besök per vecka, för att ge tid för både föreställningar, samarbeten med lokala konstnärer och workshops omkring dessa.

3. WORKSHOPS

Vi föreslår 3 workshops som vi kan ha parallellt, men kanske ännu hellre efter varandra, i samband med vårt besök. Se i menyn för workshops till vänster!

4. SAMARBETE MED LOKAL(A) KONSTNÄR(ER)

Vi vill att ni engagerar en eller flera lokala konstnärer som är intresserade av ett experimentellt samarbete med oss på plats. Det behöver inte bara vara elektroakustiska- eller improvisationsmusiker, utan gärna performancekonstnärer, dansare eller bild/plastiska konstnärer. Överraska oss eller diskutera med oss vad som kan passa! Vi är ett rullande laboratorium!

5. SKÅPBILENS HEMSIDA

Här finns all nödvändig info, och vi ska kontinuerligt berätta om utvecklingen av skåpbilen och vårt arbete kring den som instrument, scen och laboratorium. Ni ska få se bilder, höra ljud och se filmsnuttar.
Alla frågor kring produktionen besvaras genom vår producent Johannes Bergmark.


Uppdated the 26th of July, 2010.