BE/AE language flag In english.

L'Ultima Spiaggia

Läs dikten, hör performanceversionen och se filmdokumentation här.

- en ca 25 minuters ljuddikt läst live av mig, med olika röstmetoder, inspelade ljudfiler och text- och bildbitar som triggas live - ibland syns de på stor bildskärm, ibland hörs de i högtalarna. Bakgrundsljuden är både konkreta och datorgenererade.

Uruppförande på Fylkingen 20 april 2000 under EAM-linjens konsert.

Denna långa dikt skrevs på en resa till Italien -98, då jag besökte min barndoms sommarhus för sista gången, där min fars målning/collage med denna titel ("Den Sista Stranden") hängde vid matbordet. Större delen av dikten består av svenska existerande ord, men deras sammansättning och förvridningar i nya hybrider har tillkommit på ett huvudsakligen musikaliskt sätt, ibland i ramsliknande former, ibland som arga utrop, romantiska förklaringar, pseudofilosofiska konstateranden eller komiska absurditeter. I konsertversionen vill jag ge kraft åt några av deras många känslomässiga möjligheter, med tillägg av olika störande ljud och eftertryck åt vissa ord och fraser genom att projicera dem läsbara för publiken genom en bildskärmsprojektor.

[L'Ultima Spiaggia av Torsten Bergmark]

"L'Ultima Spiaggia", målning/collage av © Torsten Bergmark, min far.

Mer om mina ljuddikter.

Kompositioner
Uppdaterad 10 maj 2017.