Re: Frågor till artikel om kulturbonus från SvD

Fylkingen logo Från: Johannes Bergmark
Datum: 11 januari 2010 20.58.05 CET
Till: Lina Kalmteg

FRÅGOR:
Tycker du att systemet med kulturbonus är bra? Ja eller nej.

– Nej.

Varför?
Varför inte?

– Stockholms Kommuns kriterier är (fördelning 2008 enligt deras hemsida): “5,5 mnkr fördelas i bonus till det fria kulturlivet. Bonusen fördelas efter fyra parametrar – andel egna intäkter, ökning av de egna intäkterna, andel barn- och ungdom i publiken samt ökning av andelen barn och ungdom i publiken.”

Dessa parametrar uttrycker kommunens kulturpolitik att den kultur som finansierar sig själv ska premieras, och den som drar stor (ungdoms)publik likaså. Andra uttryck i linje med denna kommunens kulturpopulism är den omröstningsartade nominering som sker på deras webb för prisutdelningen till “vem som gör Stockholm till en kulturstad” och omröstningarna på de som fått stödet Livechecken.

Tycker du att kulturbonusen bör finnas kvar? Ja eller nej.

– Nej.

Kommentar?

– Kulturpolitiken ska inte bygga på de värderingar som ligger bakom kommunens ökande jippofiering av kulturstödet. Kulturellt värde mäts inte i finansiell framgång eller publiksiffror utan i mänskliga termer.

Har din verksamhet fått kulturbonus? Hur mycket?

– Ja. 50.292 kr.

Om ni har fått bonus: Påverkar det er uppfattning om systemet?

– Nej.

Övriga synpunkter om kulturbonusen:

– Liksom i vårt remissvar (tillsammans med SEAMS och VEMS) till Kulturutredningen vill vi påtala att vi djupt beklagar borttagandet av det länge rådande kulturpolitiska målet att “motverka kommersialismens negativa verkningar”. Kultur måste baseras på passion och viljan att kommunicera och utvidga livets skönhet och uttrycksmöjligheter, inte anpassas till ytlig popularitet. Popularitet är idag till största delen en produkt av reklam och reklambaserade media, och de både skapar och återskapar vad majoriteten vill ha.

Fylkingen driver kulturverksamhet som till stor del är den motsatta, att radikalisera uttryck och upplevelser och att främja experiment i uttryck och intryck. Detta är till för att främja och utveckla nyfikenhet och kreativitet, vilket måste få stå i motsats till föreställningar om och återskapanden av vad som bekräftar fördomar och förutfattade meningar om vad som är bra, intressant eller vackert. Vi ser det som att vi utvecklar mänsklig uttrycksförmåga och mänskliga möjligheter i intim samvaro med vår publik, inte bekräftar de som redan etablerats och accepterats av en majoritet.

Den kreativa och nyfikna andelen konstnärer är kanske alltid en minoritet, men det är denna minoritet som måste få den största omsorgen i kulturstöd. Det är inte bara en demokratisk fråga att ta speciell omsorg om minoriteten, det är också något som tjänar majoriteten genom att bredda utbud och uttrycksmöjligheter. Den rådande näringslivsinriktade kulturpolitik som t.ex. Stockholms Kommun visar prov på, ser vi som allvarlig och farlig. Den syftar till att gynna de som har ekonomisk framgång och riskerar att slå ut verksamhet som inte intresserar näringslivet. Vi vill ha ett kulturstöd som motverkar kommersialisering och likriktning och därmed stockholmarnas fördumning.

MVH,
för Fylkingens styrelse,
Johannes Bergmark
ordförande
[med synpunkter och ändringar efter diskussion inom styrelsen]


Kontakt.
TEXTER I OCH OM FYLKINGEN 2001-2011
Välkommensidan.
Denna sida ny den 30 december 2012.