english flag To English version


To this crime we plead guilty, by tt To this crime we plead guilty (Vi tillstår denna förbrytelse.).

Duration: 8'49

Instrument: Metallharpa, Plattformar för förstärkta föremål, såg.

Mitt bidrag till samlingsutgivningen Classwar Karaoke - 0019 Survey.

Inspelad på EMS 2012.

Titeln kommer från Det kommunistiska partiets manifest, Karl Marx/Friedrich Engels 1848, men jag kunde vid tiden för namngivningen av stycket inte hitta det exakta citatet, så det är ur minnet. Jag hade i stort sett rätt – det rätta citatet är: “Förebrår ni oss, att vi vill upphäva föräldrarnas utsugning av barnen? Vi tillstår denna förbrytelse.”


Kompositioner
Uppdaterad den 1 maj 2014.