Elective Affinities

9'12 eller 3'00 minuter.

Femkanaligt stycke beställt för Utsnitt, en foajéinstallation under Fylkingens 75-årsjubileum, 22-30 november 2008.

Ljudet kommer uteslutande från instrumentet Platforms.
Beställningen var på ett stycke på 2-3 minuter. Då det var färdigt var det dock 9'12, och jag gjorde därför två versioner.
Styckets titel kommer från Goethe (vilken lånade den från kemin) men är ett etablerat begrepp som ofta syftar på fria attraktioner mellan människor. Det skulle dock också kunna syfta på en attraktion mellan människor och andra objekt som t.ex. ljud, eller en föreställd attraktion mellan objekt, som t.ex. mellan ljudobjekt. Det är så jag föreställer mig att relationen mellan objekten kan uppstå här. Varje fragment är utkastat mellan kanalerna genom tärningskast - och tystnader dikteras genom nummer sex på tärningen, för att undvika en subjektiv uppfattning av slumpmässighet.
Den längre versionen innehåller mer tystnader och slumpmässigheten framgår tydligare än i den korta, där tre lager överlappar.Kompositioner
Uppdaterad 10 januari 2012.