Marknadens kvalitetskalkyl

Från: Johannes Bergmark
Datum: 21 september 2009 14.49.45 CEST
Till: Fylkingen medlemslista

Skickade detta till FST-listan. Kanske Fylkinganer också har nöje av detta:

Själv hann jag bara med ett halvt trött öra höra en debatt på radio i morse om konstnärslönens avskaffande – argumenten var de gamla välkända:

“Ska nån annan bedöma vem som står för kvalitet eller inte?” (– underförstått att det gör ju naturligtvis marknaden alltid på ett objektivt sätt!)

Svaret är förstås: ja, det är det ju hela tiden folk som gör, det ligger också i sakens natur att kvalitet bedöms om kulturen har nån betydelse alls. Och det vore intressant att se vad marknadens kulturkvalitet skulle innebära i siffror för att få ihop en årslön: hur många fans behöver man ha för att klara sig på bara fansens resurser?

Med samma grundlön som jag har hos Musikalliansen, ca 23 000 per månad [när jag skrev detta överskattade jag siffran grovt, det var 21.300 år 2011] (oftast mycket lägre i praktiken men det är en annan diskussion), det blir 276 000 per år, behöver jag att t.ex. 2 760 fans varje år lägger 100 kr var för att de tycker att jag är så bra. Och detta efter alla omkostnader för att kunna leverera dem något: cd-skiva, konsert, resor, material, kompositionsarbete, förbrukningsmaterial, pr, administration – ja ni vet. Och alla som hjälper till för att få det gjort: arrangör, skivbolag och all personal därtill. Låt säga att mitt arbete bara står för hälften av omkostnaderna. Ja, då måste de vara 5 520 stycken.

Låt säga att dessa fans bara har 10 idoler per år som de har råd att lägga 100 kr på: för det är nog inte många som är så trångsynta att de bara skulle ha mig som idol. Då skulle samma personer kunna ge en årslön till 10 personer.

Hur stor andel människor vill överhuvud taget lägga 1000 kr per år för sina kulturintressen? låt säga 10 %. Det blir alltså 900 000 personer i sverige. Det skulle räcka till 163 heltidsarbetande kulturarbetare i landet.

Sen är det också så att vi har fans utomlands också – men å andra sidan har svenskar också utländska idoler så det kanske jämnar ut sig i bytesbalansen.

Men ett annat problem är att för varje 5 520 personer är det ju inte 10 NYA kulturarbetare som gynnas, vissa har ju långt fler fans än 5 520, ja ibland miljoner. Så det decimerar ju antalet som gynnas. Låt oss vara generösa och säga att hälften av de 10 är unika och hälften är dubbletter. Då återstår 81,5 kulturarbetare. Dessa fördelas på alla kulturgenrer (litteratur musik bildkonst film teater arkitektur design dans cirkus ...). Musiken är ju populär så låt säga att en tredjedel är musiker: 27 personer. Av dessa är låt säga 5% aktiva inom samtidsmusik: 1,3 personer.

Marknaden, om denna raskt ihopslängda kalkyl stämmer, räcker i sverige till EN samtidsmusiker (som då förmodas hålla på med alla subgenrer därinom: symfoni opera kammarmusik eam impro ljudkonst installationer ljudskulptur ljudpoesi noise ljudperformance). Denna motsvarar dock till 100% marknadens kvalitetsgaranti! Vem är den lycklige?


Kontakt.
TEXTER I OCH OM FYLKINGEN 2001-2011
Välkommensidan.
Denna sida ny den 30 december 2012.