Fylkingens målgrupp.
Formuleringar i ansökan till Kulturrådet 22 okt 2009

Fylkingen logo Beskriv huvudsaklig målgrupp för verksamheten. Beskriv på vilket sätt ni beaktar att människor har olika förutsättningar och möjligheter att ta del av verksamheten - med utgångspunkt i till exempel kön, ålder, utbildning, funktionsnedsättning, kulturell och etnisk bakgrund.

Både konstnärer och publik intresserade av radikal, experimentell konst, med en nyfikenhet och vilja att inspireras. Utbudet är så gott vi förmår satt med genderperspektiv. Särskilda insatser för barn och ungdom. Vi gör också öppna och interna arrangemang med föreläsningar och diskussioner. Eftersom våra genrer är experimentella är de också en del av äldre såväl som ny DIY-kultur, där det konstnärliga uttrycket går hand i hand med utvecklandet av dess medel som programmering, oortodox användning av teknik, nya försök i presentationsformer, interdisciplinära samarbeten, elektroniska och akustiska instrument. Öppenheten är kreativ och utomakademisk men med länkar till expertis inom många områden. Våra uttryck är både intuitiva och intellektuella. Därför tror vi också att t.ex. utbildning, funktionsnedsättningar, kulturella och etniska bakgrunder inte spelar någon roll för tillägnandet av konsten på vår scen, vilken alltid är höggradigt global och transnationell.

Beskriv möjligheter till delaktighet och eget skapande för målgruppen.

De flesta av Fylkingens arrangemang sker i intim relation till publiken med en öppen social miljö före, i pauser och efter föreställningarna. Konstnärerna och publiken delar denna utan större åtskillnad. Runt dryckeshålet, i sofforna, i arbetet, ryms diskussionerna om upplevelser, intentioner, referenser och metoder. Konstnärerna möts för att ta del av varandras verk, för att utmana och finslipa sin estetik, för att korsbefrukta varandra och få idéer till nya samarbeten och nya föreställningar. Fylkingens scen är i hög grad platsen för första försök, för experiment och laboratorium, för att gå längre i uttryck och självständighet än man kan göra någon annanstans. Inom föreningen råder en stor vilja att dela med sig av kunskaper och erfarenheter på alla nivåer av konsten, från teknik, marknadsföring och produktion till de konstnärliga uttryckens utveckling och omstörtning. Ofta sker detta spontant och under arbetet men också i organiserad form genom teknisk utbildning och diskussioner.


Kontakt.
TEXTER I OCH OM FYLKINGEN 2001-2011
Välkommensidan.
Denna sida ny den 30 december 2012.