BE/AE language flag To English version

Bergmark – Bohman – Klapper

Närbild instrumentarium Bergmark-Bohman-Klapper

Vad är det här? En loppmarknad?

Nej! Det är lite av Bergmark-Bohman-Klappers instrumentarium.

Hur detta kan ge upphov till lika spännande musik kan du få reda på om du går på vår konsert.

Här följer projektbeskrivning och ett par bilder av herrarna när de spelar.
Kontaktperson är undertecknad.

Johannes Bergmark 073 789 1402 j [at] bergmark [dot] org
Ibland nås jag på tyskt nummer: 0049 176 34508042 eller på skype logo Skype: jbergmark – eller klicka här: Skype Me<SUP><small>TM</small></sUP>!27-28 mars 2015, Resonans @ New Directions Festival, Piteå.

FB event
FB page

Open Stage, Piteå Musikhögskola
Workshop i samarbete med Kluster och Norrbotten Improvisers' Orchestra.

Black Box, Studio Acusticum, Piteå
Konsert med Bergmark–Klapper duo (Adam Bohman fick tyvärr förhinder) och en ensemble bildad under ovanstående workshop.

Norrbotten Improvisers' Orchestra:
Erika Bengtsson - röst, blockflöjt, diverse ljudobjekt
Pontus Bertling – ukulele
Gustaf Blix - piano, sopransax
Björn Eriksson (Miulew) - cigarrlådor, diverse ljudobjekt, Benjolin
Per Garpebring - modulsynth och diverse elektronik
Jörgen Häll - elektronik
Anders Lundkvist - preparerade stränginstrument, slagverk, diverse ljudobjekt
Kristoffer Morhed - piano
Molly Påhlsson - flöjter
Margit Schiött - elektronik
Daniel Schwartz- diverse objekt, bl a en plåtdunk med kontaktmickar, elektronik
Björn Sikström - elektronik

First concert ever by Norrbotten Improvisers Orchestra (feat Bergmark-Klapper Duo) , New Directions Festival, Piteå. Photo: Patrik Häggqvist, Norrbottens-Kuriren.

Posted by Norrbotten Improvisers Orchestra on April 2nd, 2015

Norrbotten Improvisers Orchestra feat Bergmark-Klapper Duo live@New Directions Festival, Studio Acusticum, Piteå Mar 28 2015

Posted by Norrbotten Improvisers Orchestra on April 2nd, 2015Film: 140308 | VARIA 2014 | Konsert från Atalante. Ljus av Johan Rödström.

Bildspel: affisch, promenad och soundcheck. Från Bergmarks Flickr-sida, bilder © av Johannes Bergmark.

Klapper-Bohman-Bergmark på Varia, Atalante 2014. Foto © av Sven Sjöberg.
Foto © av Sven Sjöberg.

Vår första konsert var på VARIA International Improvisation Festival, Atalante, Göteborg.

Klapper-Bohman-Bergmark på Varia, Atalante 2014. Foto © av Lisa Larsdotter Petersson.
Foto © av Lisa Larsdotter Petersson.


10 okt 2014, Stockholm, inspelningssessioner på EMS med Paul Dutton. Se bildspel till höger från Bergmarks Flickr-sida, © av Johannes Bergmark.

11 okt 2014, Stockholm, konsert på RÖSTA PÅ FYLKINGEN IV. FB event. [Bilder och film kommer snart.]


Johannes Bergmark – Adam Bohman – Martin Klapper

Tre veteraner i kategorin att fylla ett bord med underliga saker de gör ljud på, förstärkta, akustiska, lågbudget, hemmagjort, upphittat och ibland involverande uppklippt poesi.

De har lång erfarenhet inom sina områden och har varit pionjärer (sedan 80-talet) i sina respektive länder i att använda ovanliga ljudkällor, fr.a. förstärkta objekt, i sin musik. Med lika stor seriositet som humor, är det energi, närvaro och ofta en visuell aspekt av sina framträdanden de månar om. Bohman, Klapper och Bergmark arbetar även inom annan konst som kollage, film, poesi, skulptur, performance osv.

De har samarbetat allt sedan 90-talet i olika ensembler, som duos och med många andra, såsom (för att bara nämna några av de gemensamma) Hugh Davies, Hugh Metcalfe, Mats Lindström, Jindřich Biskup, Sören Runolf och Martin Küchen. Alla tre har även verkat som organisatörer och promotorer av improviserad och experimentell musik och andra uttryck i var sina länder i decennier.

Klapper och Bergmark har samarbetat sedan festivalen Oslo Impro 1997, Bergmark och Bohman nästan lika länge, och Klapper och Bohman ännu längre. Likheten i deras attityd har fört dem samman som särlingar inom improvisationsmusiken och ibland är det dags att renodla sina likheter, som t.ex. under Skræp-festivalen 2001, där de ingick i sextetten IIII, Improvisers Instrument Inventors International med bl.a. Hugh Davies. Alla har vid olika tillfällen förstås framträtt på Fylkingen.

Klapper-Bohman-Bergmark portrait

Vi erbjuder också workshops, för att vi vill sprida inspiration att göra egna icke-konventionella lösningar i musikaliskt och annat skapande, ett DIY-alternativ till de akademiska varianterna av musik. Våra inspirationskällor finns kanske mer i den konkreta musiken och amerikansk experimentalism än hos jazzen, och inte minst i experimentell konst och film.

Vad händer under en konsert och en workshop?

Konsert: Vi har alla var sitt bord fyllda med otaliga föremål varav ytterst få kommer vara igenkännbara som konventionella instrument, och i så fall antagligen i ombyggda eller dekonstruerade varianter. Det är en vild blandning av leksaker, antika diktafoner, extra stora vinglas, köksverktyg, preparerade fioler och balalajkor, upphittade föremål från gator och loppmarknader, egenbyggda kontaktmikrofoner osv. Alla dessa är utvalda för sina unika ljudegenskapers skull men har också förstås en visuell eller poetisk sida. Vi improviserar tillsammans men vi är även alla tonsättare av olika slag, t.ex. i form av grafiska partitur för ensembler, text-ljud-kompositioner och ljudkollage utvecklade i studio.

Workshop: Här tänker vi fr.a. på skolungdomar, men i stort sett kan detta koncept fungera lika bra för vuxna, även musikaliskt tränade vuxna. Vi kommer visa vilka saker vi använder, förklara vad de är, hur de fungerar tekniskt och hur vi använder dem musikaliskt. Vi svarar på frågor och introducerar egna frågor som öppnar för fantasi och kritiskt tänkande kring vad musikinstrument respektive musik är och kan vara. Vi förklarar varför vi använder oss av detta istället för traditionella instrument. Vårt syfte är att inspirera till eget skapande och rasera fördomar kring hur musik bör och kan göras och låta. Vi berättar om hur vi letar eller hittar föremål att använda oss av. Flera saker kan deltagarna också pröva själva utan risk. Därmed kommer vi in på träning av sensibilitet och materialkännedom, t.ex. genom att upptäcka hur friktion mellan olika föremål kan uppstå och hur händerna kan hantera det. Som vi ser det kan vilket föremål som helst bli ett instrument genom att bli en ljudande förlängning av kroppen och nyfikenheten. Den kompositoriska aspekten måste som vi ser det komma in efter att nyfikenheten har väckts, en viss kaotisk prövoperiod har genomförts och med utrymme för reflektion så att idéerna kan få sjunka in. Vi kommer därför ha uppmärksamhet på hur idéer bearbetas och vilka impulser och idéer som uppstår efterhand. Vi kommer sen tala om hur kompositoriskt tänkande fungerar inom improvisationsmusik, hur kommunikationen fungerar och hur strukturen byggs upp i realtid. Beroende på tid hoppas vi på att kunna pröva detta även i konkreta övningar där deltagarna får improvisera med icke-traditionellt belastade instrument.

Tonsättare, tränade musiker och amatörer kan närma sig detta förhållningssätt på lika villkor eftersom det inte finns några självklara mått och förebilder för hur denna musik ska göras. Det är en stor fördel vid workshops, där alla börjar på nästan samma utgångspunkt och händighet och materialkännedom tränas upp i sensibilitetsövningar där inte nödvändigtvis professionella musiker vet bäst.


Johannes Bergmark Finger Violin in Dortmund, © by An Seebach 2005 Johannes Bergmark Platforms, © by Anna af Sillen de Mesquita 2009 Johannes Bergmark children's workshop in Gerlesborg, © by Jesper Eng 2010

Bergmark:

The Platforms system for amplified objects

Cv och andra relaterade fakta

Lyssningsbara exempel från Klapper / Bergmark "58 Tracks From a Common Orbit" på Musica Genera

myspacelogo myspace archive.org.logo archive.org sound soundcloudlogo soundcloud Johannes Bergmark appearances vimeo youtube youtube


Adam Bohman Adam Bohman Adam Bohman

Bohman:

Discography (discogs)
Adam Bohman: Music and Words, Paradigm Discs, about AB + reviews
Review (Richard Cochrane)
Adam Bohman & Adrian Northover: Granite, Silk & Soldering sound
The Bohman Brothers (Lukas Simonis)
Morphogenesis (Wikipedia)


Martin Klapper Martin Klapper Martin Klapper

Klapper:

Biography by Eugene Chadbourne a.o. info (not entirely correct nor updated)
Another bio at Nurnichnur
Discography (discogs)
Review of "58 Tracks From a Common Orbit" at The Improvisor
Review of Last Moments (Bergmark-Biskup-Klapper) by Eugene Chadbourne at Allmusic

Klappers cv/releases kan laddas här (.doc).


Ekonomi och andra resurser:
Vi fick stöd från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och från Musikplattformen Statens Musikverk för sverigeturnén 2014.

Statens Musikverk

Pris/konsert
Priset för en enskild konsert eller workshop är 12000 SEK (exkl resa och boende).

Tekniska krav: PA, helst med ljudtekniker. Tre stora bord. Dvd projektion för möjligheten att visa film av Klapper. För en workshop, samma saker plus möjligheten att projicera från en Macdator med en Thunderbolt-adapter.

Pressbilder: klicka på bilderna ovan så öppnas mer högupplösta versioner i nya fönster.


Kontakter.
Bergmarks välkommen-sida
Denna sida uppdaterad den 2 april 2015.