Vedbodens fossila livsormar

Ny den 10 januari 2012.