BE/AE language flag To English version

Luc: En workshop kring en oscillator.

Från 12 år till vuxna, max 12 deltagare.
Vi har några grundläggande komponenter och verktyg, men deltagarna uppmuntras ta med sina egna lödverktyg och all sorts elektroniskt skräp och maskiner.
Workshopen kommer hållas på engelska.
555 workshop scheme
En oscillator
-En stabil bas att börja med. Denna krets är väldigt enkel att bygga.
-Några grunder för att gå vidare: att lära sig löda för att klara alla kopplingar i alla kretsar. Att överföra ett schema till en verklig krets.
-Redo att studera denna krets i alla riktningar, att modifiera den med tanken att den går att återställa till sitt ursprungstillstånd om något skulle hända.

En oscillator baserad på ett väldigt enkelt schema är basen i denna workshop. Oscillatorn har en signalutgång och en moduleringsingång. Den kan drivas med ett lågspänningsbatteri. Den driver i grunden en högtalare och genererar en ton. Men den kan också driva något ljus, elektriska brytare, andra elektroniska kretsar.

Att skapa byggstenar och kombinera dem så att de bildar en komplex galen krets genom att sätta samman mycket enkla byggstenar. Att lära sig genom experiment hur enkla elektroniska byggstenar kan skapa ett komplext system.

kombinationer
Att koppla samman oscillatorer för att modulera dem med varandra, för att generera komplexa ljud. Att pröva olika strukturer av moduleringar.

teori
Att lära sig elektroniska principer: att förstå hur kretsen fungerar. Att därigenom lära sig några grunder om elektroniska komponenter med utgångspunkt i den krets som vi byggde själva.

output
Vad kretsen kan kopplas samman med för att förändra signalen till något som hörs, syns eller händer. Att experimentera med olika typer av outputs.

former
Att använda denna oscillator i ett konstnärligt skapande.
-Att experimentera med olika former av oscillatorer som arbetar tillsammans.
-Att experimentera med olika situationer där generatorerna arbetar.

modifiera
-Att ändra värdena hos några komponenter för att ändra oscillatorns ljud.
-Att pröva några avledningar av den grundläggande kretsen.

timing
-Istället för att återkoppla sig i en loop, kan oscillatorn göras till en timer.
-Att trigga några timrar med varandra.
-Att utveckla några tidsformer.

Några länkar från Luc för den som är mer intresserad:

--> the wikipedia page about 555, a good basic information to start with.
--> examples of usings of 555 in circuits
--> a list of schematics of circuits based on the 555 integrated circuit. Pick out what inspires you.
--> det var här en fransman som letade elektroniska komponenter kunde finna vad han behövde för workshopen.
--> about building analog synthesizers. One of them is buildable by newbies. There's also a "tips and tricks" page that could be useful to start with electronic building

Några länkar från Luc om konstnärer, konstverk, utställningar:

--> Edwin Van Der Heide's website
--> people telling about artistic events they have been visiting
--> lot of things around sound poetry. A good way to start with experimental arts.
--> an article about potentialities of sculpture
--> about my own artistic activity

Några länkar från Luc om konst workshopen kunde ha samband med:

--> an artist who's basic material is spaces + Artsy's Olafur Eliasson page
--> creating hearing experiences
--> visual signals into spaces
--> one page in english about him

Tech hacktivism

--> modifying and creating one's own electronic devices
--> crazy DIY stuff, some are electronic circuits, or about electronic circuits

tech link

--> Electronic Club, a page about basic electronic components, colour codes to know about their values, schematic representations. The other parts of this site could be interesting also.

--> the page with colour codes on MFOS website


Uppdaterad den 23 januari 2015.