BE/AE language flag To English versionMöjligen Hitlers skalle.

Hitler

10'38 minuter, efter en idé av Allan Åkerlund.

Premiär på Elektrisk Pingst, Rålambshovsparken 30 maj 2004.

Det har skrivits avhandlingar om Hitlers sätt att tala och skriva. Därvid har man analyserat hans rösts klang, melodi och rytm, kort sagt hans talkonst som musik. Med denna idé har jag använt arkivinspelningar av hans tal för att sammanställa en adderad klang, Hitlers eget spektrum till en tät massa. "Hitler" består som mest av 1593 lager av hans röst. Detta är den tekniska beskrivningen.
Den ideologiska är att även om Hitlers kropp sprängdes i bunkern och hans politik och estetik officiellt har förstörts med samma sprängkraft, finns hans stoft, hans atomer kvar i nutidens damm, luft och har kanske landat i vår egen kropp. Vi kommer inte ifrån hans existens genom att demonisera honom. Hans tendenser omgrupperas och kommer till uttryck i andra former även i nutida politik. Vore han inte ett tabubelagt slagträ vore det lätt att dra paralleller till dagens totalitära och rasistiska regimer som istället för att kalla sina motståndare judar kanske säger kommunister, terrorister eller t.o.m. antisemiter. Att bekämpa nazismen idag kan inte bara vara att minnas förintelsen, det måste vara att bekämpa all form av förföljelse, övervakning, utsugning och förtryck, oavsett om det sker i vårt eget eller något annat folks, religions eller nations namn - eller i (den svenska) demokratins!

Gjord på EMS 2004.


Kompositioner
Uppdaterad 12 december 2008.